PRIVACYBELEID

Contactformulier en meer informatie

Conform Verordening 2016/679 Algemene gegevensbescherming van 27 april 2016 informeren wij je dat de persoonsgegevens die door de gebruiker via het contactformulier worden verstrekt om informatie te ontvangen over de producten en diensten van ANALYTICALWAYS, de verantwoordelijkheid zullen zijn van ANALYTICALWAYS, S.L. Het verwerkingsdoel zal zijn om je te voorzien van een demo en periodieke algemene informatie op elektronische en schriftelijke manier via onze info@analyticalways.com e-mail en voor commerciële doeleinden over onze producten en diensten, evenals over updates daarvan. De ontvangen toestemming is de basis van de verwerking.

De verstrekte gegevens worden bewaard zolang de commerciële relatie blijft bestaan of zolang als nodig is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en om eventuele aansprakelijkheden na te komen die kunnen voortvloeien uit de verwezenlijking van het doel waarvoor de gegevens werden verzameld. De gegevens worden niet doorgegeven aan derden, behalve in gevallen waarin er een wettelijke verplichting is.

U heeft het recht om informatie te verkrijgen over de vraag of Analyticalways S.L. uw persoonsgegevens verwerkt, zodat u uw recht op toegang, rectificatie, verwijdering en overdraagbaarheid van gegevens kunt uitoefenen, alsook uw recht van verzet tegen en beperking van de verwerking van deze gegevens ten overstaan van Analyticalways S.L., Av. de la Industria, 4, Gebouw. 3 Portaal 2. 3ºC of op het e-mailadres rrgpd@analyticalways.com, met een kopie van uw identiteitsbewijs of gelijkwaardig document.

Ook, en vooral als u van mening bent dat u geen volledige genoegdoening hebt gekregen bij de uitoefening van uw rechten, kunt u een klacht indienen bij de nationale toezichthoudende autoriteit door contact op te nemen met het daartoe bestemde Agencia Española de Protección de Datos (Spaanse Agentschap voor Gegevensbescherming), C / Jorge Juan, 6 – 28001 Madrid.

Talent formulier

Bij Analyticalways S.L. verwerken wij de informatie die u ons verstrekt met het doel u op de hoogte te houden van de verschillende vacatures die binnen onze organisatie ontstaan. De verstrekte gegevens worden bewaard totdat een baan wordt aangeboden of totdat u gebruik maakt van uw recht op verwijdering. De gegevens worden niet doorgegeven aan derden.

U heeft het recht om informatie te verkrijgen over de vraag of Analyticalways S.L. uw persoonsgegevens verwerkt, zodat u uw recht op toegang, rectificatie, verwijdering en overdraagbaarheid van gegevens kunt uitoefenen, alsook uw recht van verzet tegen en beperking van de verwerking van deze gegevens ten overstaan van Analyticalways S.L., Av. de la Industria, 4, Gebouw. 3 Portaal 2. 3ºC of op het e-mailadres rgpd@analyticalways.com, met een kopie van uw identiteitsbewijs of gelijkwaardig document. Ook, en vooral als u van mening bent dat u geen volledige genoegdoening hebt gekregen bij de uitoefening van uw rechten, kunt u een klacht indienen bij de nationale toezichthoudende autoriteit door contact op te nemen met het daartoe bestemde Agencia Española de Protección de Datos (Spaanse Agentschap voor Gegevensbescherming), C / Jorge Juan, 6 – 28001 Madrid.

Contact via e-mail info@analyticalways.com

Conform Verordening 2016/679 Algemene gegevensbescherming van 27 april 2016 informeren wij je dat de persoonsgegevens, die via de contactmail door de gebruiker worden verstrekt, onder de verantwoordelijkheid vallen van ANALYTICALWAYS, S.L. Het verwerkingsdoel zal zijn om je te voorzien van een demo en periodieke algemene informatie op elektronische en schriftelijke manier via onze info@analyticalways.com en voor commerciële doeleinden over onze producten en diensten, evenals over updates daarvan. De ontvangen toestemming is de basis van de verwerking.

Wij informeren je dat via dit formulier verzamelde persoonsgegevens te allen tijde met zorgvuldigheid en veiligheid worden behandeld en in ieder geval te allen tijde voldoen aan de huidige wettelijke bepalingen. De periode van gegevensopslag zal variëren afhankelijk van het verzoek in je e-mail.

In geen geval wordt door ANALYTICALWAYS overwogen om persoonsgegevens internationaal door te geven aan andere landen buiten de EU. Wij herinneren je aan je recht om een klacht in te dienen bij de Spaanse autoriteit voor gegevensbescherming in het geval je van mening bent dat de huidige wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming zijn geschonden

Als houder van het recht dat in de huidige regelgeving inzake gegevensbescherming wordt erkend, kun je recht van toegang, rectificatie, bezwaar, beperking van verwerking, overdraagbaarheid en annulering uitoefenen door contact op te nemen met ANALYTICALWAYS, S.L. met statutaire zetel in AVD. INDUSTRIA+ 4 Gebouw 3 Trap 2, 3º C, ALCOBENDAS 28108 (MADRID) met vermelding van het onderwerp “GDPR”.

Social mediaprofielen

Conform Verordening 2016/679 Algemene gegevensbescherming van 27 april 2016 informeren wij je dat de gegevens die overeenkomen met je opmerkingen of bijdragen zullen worden verwerkt door ANALYTICALWAYS, S.L. met statutaire zetel in AVD. INDUSTRIA 4 Gebouw 3 Trap 2, 3º C, ALCOBENDAS 28108 (MADRID), met als enige doel om contact met je te onderhouden in dit sociale netwerk. De basis van de verwerking is de toestemming die je geeft door in dit sociale netwerk vrijwillig deel uit te maken van het ANALYTICALWAYS netwerk. Alle rechten uit de Europese verordening voor gegevensbescherming mogen alleen worden uitgeoefend voor het relevante sociale netwerk aangezien ANALYTICALWAYS geen controle heeft over dat sociale netwerk of enige beslissingscapaciteit heeft.

Cookies

Wat zijn cookies?

Een cookie is een bestand dat naar je computer wordt gedownload wanneer je bepaalde webpagina’s opent. Cookies stellen een website onder andere in staat om informatie op te slaan en op te halen over het surfgedrag van de gebruiker of zijn/haar computer en, afhankelijk van de informatie die ze bevatten en de manier waarop de computer wordt gebruikt, kunnen ze worden gebruikt om de gebruiker te herkennen.

Welke soorten cookies gebruikt de website van ANALYTICALWAYS, S.L.?
Google tag manager

Analyse- en traceercookies: Wordt gebruikt om Google Analytics-trackingcode van Google-tagmanager toe te voegen.

https://www.google.com/policies/privacy
Google Analytics

Analysecookies: deze stellen ons in staat om het aantal gebruikers te kwantificeren en daarmee het gebruik van de aangeboden dienst door de gebruikers te meten en statistisch te analyseren. Om dit te doen, analyseren we de navigatie op onze website om het aanbod van producten of diensten die we je aanbieden te verbeteren.

http://www.google.com/intl/es_es/analytics/privacyoverview.html https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
Tweemaal klikken

Gedragsreclamecookies: Het zijn die cookies die op de efficiëntst mogelijke manier het beheer van de advertentieruimten die, indien van toepassing, de uitgever heeft opgenomen in een website, applicatie of platform van waaruit de gevraagde dienst wordt geleverd. Deze cookies slaan informatie op over het gebruikersgedrag, verkregen door de voortdurende observatie van hun surfgedrag waardoor een specifiek profiel kan worden ontwikkeld om reclame op basis daarvan weer te geven. Het is ook mogelijk dat, wanneer je een website bezoekt of wanneer je een e-mail opent als er een advertentie of aanbieding over onze producten of diensten wordt gepubliceerd, een cookie in je browser kan worden geïnstalleerd die ons helpt om je vervolgens advertenties te tonen met betrekking tot de zoekopdracht die je hebt ingegeven, een controle van onze advertenties te ontwikkelen, bijvoorbeeld met betrekking tot het aantal keren dat ze worden bekeken, waar ze verschijnen, op welk tijdstip ze worden bekeken enz.

http://www.google.com/intl/es/privacy.html
Linkedin ADS

Gedragsreclamecookies: Het zijn die cookies die op de efficiëntst mogelijke manier het beheer van de advertentieruimten die, indien van toepassing, de uitgever heeft opgenomen in een website, applicatie of platform van waaruit de gevraagde dienst wordt geleverd. Deze cookies slaan informatie op over het gebruikersgedrag, verkregen door de voortdurende observatie van hun surfgedrag waardoor een specifiek profiel kan worden ontwikkeld om reclame op basis daarvan weer te geven. Het is ook mogelijk dat, wanneer je een website bezoekt of wanneer je een e-mail opent als er een advertentie of aanbieding over onze producten of diensten wordt gepubliceerd, een cookie in je browser kan worden geïnstalleerd die ons helpt om je vervolgens advertenties te tonen met betrekking tot de zoekopdracht die je hebt ingegeven, een controle van onze advertenties te ontwikkelen, bijvoorbeeld met betrekking tot het aantal keren dat ze worden bekeken, waar ze verschijnen, op welk tijdstip ze worden bekeken enz.

http://www.google.com/intl/es/privacy.html
Sendinblue

Analyse- en traceercookies: Wordt gebruikt om Sendinblue-traceercode toe te voegen

https://www.sendinblue.com/gdpr/ https://www.sendinblue.com/security/
Hoe schakel je cookies uit of verwijder je cookies?

Je kunt geïnstalleerde cookies op je computer blokkeren of verwijderen door de browseropties die je hebt geïnstalleerd te configureren. Hieronder staan de veilige stappen om cookies in grote browsers uit te schakelen of te verwijderen:

  • Om de toestemming met betrekking tot de in de Google Chome-browser geïnstalleerde cookies te configureren, kun je op de volgende link klikken

  • Om de toestemming met betrekking tot de in de Firefox-browser geïnstalleerde cookies te configureren, kun je op de volgende link klikken.

  • Om de toestemming met betrekking tot de in de Microsoft Internet Explorer-browser geïnstalleerde cookies te configureren, kun je op de volgende link klikken.

  • Om de toestemming met betrekking tot de in de Safari-browser geïnstalleerde cookies te configureren, kun je op de volgende link klikken.

cookie image

Door te navigeren op onze website accepteer je ons cookiebeleid