IN-SEASON

Dołącz do absolutnych liderów

Stosujemy uczenie maszynowe, aby zapewnić maksymalną wydajność uzupełniania i transferów w scenariuszu wielokanałowym.

Planiści wiedzą, że zwiększenie rentowności zależy od dokładności prognozy. W ten sposób nie tracimy sprzedaży z powodu niedoboru zapasów, zwiększamy marże dzięki unikaniu promocji i redukujemy nadmierne zapasy.

TO TAKIE PROSTE

W niespełna 30 dni jesteśmy w stanie przeprowadzić integrację z dowolnym systemem ERP/POS

Nasze algorytmy predykcyjne codziennie generują sugestie, uwzględniając tendencje, sezonowość, szczyty popytu i szacowany wpływ promocji, aby każdy sklep dysponował odpowiednimi zapasami. Daje to pełną możliwość reakcji na przewidywaną ewolucję popytu na każdym poziomie produktu, kanału i punktu sprzedaży, aby zagwarantować poprawny poziom zapasów produktu.

Dzięki pomocy naszych konsultantów opracujesz strategię zwiększania rentowności firmy poprzez zarządzanie zapasami.

Distribuye tus productos entre tus tiendas correctamente gracias a nuestro software de gestión y planificación de inventarios

Funkcje

Evita roturas de stock y analiza kpi's con nuestro programa de gestión de stock

Pulpit nawigacyjny do zarządzania kluczowymi wskaźnikami wydajności

Nasze kluczowe wskaźniki wydajności (struktura asortymentu, obroty, spłata, GMROII i potencjał niezrealizowania sprzedaży z powodu braku zapasów) są najlepszymi wyznacznikami sprawności organizacyjnej i finansowej. Pozwalają zdiagnozować przyczyny problemów i znaleźć sposób ich usunięcia.

Planifica con hasta 52 semanas de antelación con nuestro software de gestión de stock

Prognozowanie cyklu każdego produktu/sklepu do 52 tygodni

In-Season prognozuje popyt na każdy produkt, w każdym rozmiarze i w każdym sklepie w kolejnych tygodniach w trakcie całego cyklu życia produktu, na maksymalnie 52 tygodnie naprzód, aby można było gospodarować zapasami z dużym wyprzedzeniem.

recibe propuestas de reaprovisionamiento y optimiza la gestión de stock de tus tiendas

Propozycja uzupełnienia zapasów

Nasza automatyczna kalkulacja zamówienia zakupu wskazuje produkty, których zapas w całej firmie (posiadany i oczekiwany) jest niewystarczający na cały cykl życia, aby zapobiec niedoborowi zapasów.

evita la canibalización en la gestión de stock en tus tiendas y aumenta tus beneficios

Kanibalizacja

Identyfikuje produkty wzajemnie zastępcze w ramach kolekcji, aby koordynować ich stan w celu uniknięcia niezrealizowania sprzedaży w okresach braku.

realiza cálculos automáticos de ventas para una mejor gestión de stock de tu inventario

Automatyczne obliczanie niezrealizowanych sprzedaży na poziomie szczegółowym (produkty/sklepy)

In-Season monitoruje poziomy niezrealizowanej sprzedaży i bierze je pod uwagę, generując prognozę. Ponadto rozpoznaje, które artykuły czeka brak zapasów, aby do tego nie dopuścić.

analiza el mix de producto para sacar el máximo partido a tus colecciones con gestión de stock con inteligencia artificial

Analiza struktury asortymentu produktów In-Season

Monitorujemy zachowanie asortymentu kolekcji w trakcie sezonu sezonie i generuje alerty o tych artykułach, z których są problemy. Pokazujemy optymalne poziomy asortymentu na sklep, w tym idealny poziom dywersyfikacji horyzontalnej.

monitoriza la capacidad de inventario de tus tiendas con nuestra solución de gestión de stock

Alerty o pojemności w sklepie

Monitorujemy poziom nasycenia każdego sklepu, zgodnie z zaprogramowanymi parametrami powierzchni/objętości, wskazując najlepszą opcję.

in-10

Alert Sell through (Sellthru)

Alerty wykrywają nietypowe zachowania, porównując Sell through poszczególnych produktów w sklepie z danymi dla całej firmy i grupy.

in-11

Alert o spowolnieniu i przyspieszeniu sprzedaży

Ostrzega przed możliwymi przyspieszeniami lub spowolnieniami sprzedaży w odniesieniu do przeszłego/oczekiwanego zachowania, aby umożliwić działanie z wyprzedzeniem.

in-12

Raporty dynamiczne

In-Season pozwala na tworzenie wszelkiego rodzaju dynamicznych raportów online, ze wszystkimi wymiarami i wyrażeniami obsługiwanymi przez narzędzie, aby przyspieszyć podejmowanie decyzji.

in-13

Zarządzanie Merchandisingem Wizualnym

Zalicza się do tego takie kwestie, jak definicja różnych stanów martwych lub zarządzanie regułami wizualizacji, aby ułatwić kontrolę wizerunku marki.

in-15

Propozycja wprowadzenia nowego produktu In-Season

Oferuje automatyczną kalkulację ilości zapasów nowego produktu, który wprowadzamy w określonym momencie kolekcji.

in-16

Propozycje transferów (różne reguły zależnie od modelu)

Pozwala zautomatyzować ten złożony aspekt działalności, wskazując najlepsze opcje, które gwarantują eliminację toksycznych zapasów i zmniejszenie niezrealizowanej sprzedaży. Różne rodzaje transferów: według potrzeb, uzupełniające braki w rozmiarach lub służące zachowaniu zgodności z wymogami VM.

in-16

Zarządzanie promocjami

Pozwala identyfikować produkty z przyszłą promocją z możliwością przypisania oczekiwanej wartości procentowej wzrostu, aby zapewnić poprawne zaopatrzenie w towary bez generowania nadmiaru zapasów, uwzględniając wpływ tych promocji na przyszły popyt.

in-18

Zarządzanie uzupełnianiem z powodu niedoboru

W In-Season jest wbudowany algorytm, który pomaga zoptymalizować niedobór zasobów, automatycznie przypisując priorytet odbioru na podstawie prognozowanej szybkości sprzedaży.

in-20

Zarządzanie cyklem życia produktu

Pozwala regulować cykl życia każdego produktu pod kątem osiągnięcia maksymalnej rentowności dzięki podejmowaniu odpowiednich decyzji.

in-21

Zarządzanie zmiennym zakresem

Istnieje możliwość określenia zmiennych zakresów zależnie od potrzeb firmy dla różnych kategorii produktów i sklepów. Gwarantuje to odpowiedni przepływ towarów do sklepów.

in-22

Propozycja idealnych zapasów dla nowych sklepów

Proponuje zapasy początkowe dla nowo otwieranych sklepów, które mogą być modyfikowane zależnie od okresu otwarcia, przypisanych sklepów lustrzanych lub początkowych wartości zakresu.

in-23

Zarządzanie sezonowością produktów i sklepów

Pozwala zmienić przewidywaną sezonowość w przypadku anomalii sezonowych produktu, aby korygować zmiany w ich krzywej sezonowości.

in-24

Propozycja zarządzania zwrotami

Narzędzie analizuje dostępny nadmiar zapasów we wszystkich sklepach i codziennie tworzy raport jednostek do zwrotu do magazynu, aby osiągnąć idealne zapasy, wliczając przesunięcia i reguły merchandisingu wizualnego.

Korzyści

  • Natychmiastowa poprawa rachunku przepływów pieniężnych przez pozbycie się nadmiernych zapasów

  • Poprawa marży poprzez zwiększenie udziału sprzedaży za pełną cenę i uniknięcie konieczności rabatów

  • Obniżenie kosztów logistyki

  • Radykalne zmniejszenie sprzedaży niezrealizowanej z powodu niedoboru zapasów

  • Szybkość i prostota wdrożenia

  • Stałe doradztwo naszych konsultantów

Distribuye tus productos entre tus tiendas correctamente gracias a nuestro software de gestión y planificación de inventarios

Chcesz zobaczyć, jak możemy poprawić Twoje wyniki?

cookie image

Przeglądając naszą stronę internetową, akceptujesz naszą politykę plików cookie