OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Formularz kontaktowy i więcej informacji

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że ANALYTICALWAYS, S.L. jest podmiotem odpowiedzialnym za dane osobowe udostępnione przez użytkownika w formularzu kontaktowym w celu otrzymywania informacji o produktach i usługach ANALYTICALWAYS. Przetwarzanie ma na celu zaprezentowanie Pani/Panu demo oraz okresowe przesyłanie ogólnych informacji w formie elektronicznej i pisemnie za pośrednictwem naszego adresu e-mail info@analyticalways.com w celach komercyjnych na temat naszych produktów i usług, a także ich aktualizacji. Podstawą przetwarzania danych jest otrzymana zgoda.

Informujemy, że dane osobowe zebrane w niniejszym formularzu będą przetwarzane z należytą starannością i zapewnieniem ich bezpieczeństwa oraz że każdorazowo i w ciągu całego okresu ich przechowywania zachowane zostaną obowiązujące przepisami prawa. Dane będą przechowywane przez czas nieokreślony, dopóki Pani/Pan nie powie nam, że chce przestać otrzymywać informacje o naszych produktach lub usługach.

Dane nie będą przekazywane podmiotom trzecim, z wyjątkiem przypadków, gdy jest to wymogiem prawnym. Przysługuje Ci prawo do uzyskania informacji o tym, czy Analyticalways S.L. przetwarza Twoje dane osobowe. W związku z tym możesz skorzystać z prawa dostępu, sprostowania, usunięcia i przeniesienia danych oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania i ograniczenia przetwarzania przed Analyticalways S.L., Avenida Bruselas 26, 2º Poziom, ALCOBENDAS 28108 (MADRID) lub na adres e-mail rgpd@analyticalways.com, dołączając kopię dowodu osobistego lub równoważnego dokumentu.

Ponadto, zwłaszcza jeśli uważasz, że Twoje prawa nie zostały w pełni zaspokojone, możesz złożyć skargę w krajowym organie nadzorczym, poprzez skontaktowanie się z Agencia Española de Protección de Datos (Hiszpańską Agencją Ochrony Danych), C/ Jorge Juan, 6 – 28001 Madryt.

Formularz „Talent”

W Analyticalways S.L. przetwarzamy informacje, które nam udostępniasz w celu informowania Cię o różnych ofertach pracy, które pojawiają się w naszej firmie. Podane dane będą przechowywane do momentu otrzymania pracy lub do czasu skorzystania z prawa do usunięcia danych. Dane nie będą przekazywane podmiotom trzecim.

Przysługuje Ci prawo do uzyskania informacji o tym, czy Analyticalways S.L. przetwarza Twoje dane osobowe. W związku z tym możesz skorzystać z prawa dostępu, sprostowania, usunięcia i przeniesienia danych oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania i ograniczenia przetwarzania przed Analyticalways S.L., Avenida Bruselas 26, 2º Poziom, ALCOBENDAS 28108 (MADRID) lub na adres e-mail rgpd@analyticalways.com , dołączając kopię dowodu osobistego lub równoważnego dokumentu. Ponadto, zwłaszcza jeśli uważasz, że Twoje prawa nie zostały w pełni zaspokojone, możesz złożyć skargę w krajowym organie nadzorczym, poprzez skontaktowanie się z Agencia Española de Protección de Datos (Hiszpańską Agencją Ochrony Danych), C/ Jorge Juan, 6 – 28001 Madryt.

Adres e-mail info@analyticalways.com

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że ANALYTICALWAYS, S.L. jest podmiotem odpowiedzialnym za dane osobowe udostępnione przez użytkownika w wiadomości e-mail. Przetwarzanie ma na celu zaprezentowanie Pani/Panu demo oraz okresowe przesyłanie ogólnych informacji w formie elektronicznej i pisemnie za pośrednictwem naszego adresu e-mail info@analyticalways.com w celach komercyjnych na temat naszych produktów i usług, a także ich aktualizacji. Podstawą przetwarzania danych jest otrzymana zgoda.

Informujemy, że dane osobowe zebrane w niniejszym formularzu będą przetwarzane z należytą starannością i zapewnieniem ich bezpieczeństwa oraz że każdorazowo i w ciągu całego okresu ich przechowywania zachowane zostaną obowiązujące przepisami prawa. Okres przechowywania danych będzie się różnić w zależności od tego, czego dotyczy wiadomość e-mail.

W żadnych okolicznościach ANALYTICALWAYS nie rozpatruje przekazywania danych osobowych do państw poza UE. Przypominamy, że przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi w hiszpańskim urzędzie ochrony danych osobowych, jeśli Pani/Pan uzna, że nasze postępowanie narusza obowiązujące przepisy prawne w zakresie ochrony danych osobowych.

Będąc podmiotem danych w rozumieniu obowiązujących przepisów w zakresie ochrony danych osobowych może Pani/Pan skorzystać ze swoich praw dostępu, sprostowania, sprzeciwu, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia i usunięcia danych, składając stosowny wniosek do ANALYTICALWAYS, S.L. z siedzibą pod adresem Avenida Bruselas 26, 2º Poziom, ALCOBENDAS 28108 (MADRID) i wskazując w nim jako temat „RODO”.

Profile w mediach społecznościowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że dane dotyczące Pani/Pana komentarzy lub postów będą wykorzystywane przez ANALYTICALWAYS, S.L. z siedzibą pod adresem Avenida Bruselas 26, 2º Poziom, ALCOBENDAS 28108 (MADRID) jedynie w celu utrzymania kontaktu z Panią/Panem w tej sieci społecznościowej. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda wyrażona przez Panią/Pana na dobrowolne uczestnictwo w profilu ANALYTICALWAYS w tej sieci społecznościowej. Wszystkie prawa wynikające z europejskiego rozporządzenia o ochronie danych mogą być egzekwowane wyłącznie wobec odpowiedniej siecią społecznościową, ponieważ ANALYTICALWAYS nie sprawuje kontroli nad tą siecią społecznościową ani nie ma możliwości podejmowania w jej sprawie żadnych decyzji.

Pliki cookie

Co to są pliki cookie?

Plik cookie to plik pobierany do komputera użytkownika podczas uzyskiwania dostępu do określonych stron internetowych. Pliki cookie umożliwiają stronie internetowej między innymi przechowywanie i odczytywanie informacji o zwyczajach użytkownika lub jego komputerze oraz, w zależności od zawartych w nich informacjach i sposobu korzystania z komputera, rozpoznawanie użytkownika.

Jakiego rodzaju pliki cookie są wykorzystywane przez stronę internetową ANALYTICALWAYS, S.L.?
Menedżer tagów Google

Analityczne i śledzące pliki cookie: Służą do dodawania kodu śledzenia Google Analytics z Menedżera tagów Google.

https://www.google.com/policies/privacy
Google Analytics

Analityczne pliki cookie: pozwalają nam określić liczbę użytkowników na potrzeby przeprowadzania pomiarów i analiz statystycznych tego, co robią użytkownicy świadczonej usługi. W tym celu analizujemy operacje wykonywane na naszej stronie internetowej w celu poprawy oferty produktów lub usług, które oferujemy.

http://www.google.com/intl/es_es/analytics/privacyoverview.html https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
Doubleclick

Behawioralne reklamowe pliki cookie: Pozwalają na zagospodarowanie, w sposób jak najbardziej efektywny przestrzeni reklamowych, w które wydawca mógł wyposażyć swoją stronę internetową, aplikację lub platformę, z której świadczy żądaną usługę. Te pliki cookie gromadzą informacje o zachowaniach użytkowników uzyskane poprzez ciągłą obserwację ich nawyków przeglądania w celu opracowania indywidualnego profilu, pod kątem którego dobierane są następnie reklamy. Oznacza to, że gdy Pani/Pan odwiedza stronę internetową lub otwiera wiadomość e-mail, w której opublikowane jest ogłoszenie lub promocja dotycząca naszych produktów lub usług, w Pani/Pana przeglądarce może zostać zainstalowany plik cookie, który służy nam później do wyświetlania Pani/Panu reklam związanych z wykonanym wyszukiwaniem oraz sprawowania kontroli nad naszymi reklamami, na przykład pod względem liczby ich odsłon, miejsca prezentacji, czasu wyświetlania itp.

http://www.google.com/intl/es/privacy.html
Linkedin ADS

Behawioralne reklamowe pliki cookie: Pozwalają na zagospodarowanie, w sposób jak najbardziej efektywny przestrzeni reklamowych, w które wydawca mógł wyposażyć swoją stronę internetową, aplikację lub platformę, z której świadczy żądaną usługę. Te pliki cookie gromadzą informacje o zachowaniach użytkowników uzyskane poprzez ciągłą obserwację ich nawyków przeglądania w celu opracowania indywidualnego profilu, pod kątem którego dobierane są następnie reklamy. Oznacza to, że gdy Pani/Pan odwiedza stronę internetową lub otwiera wiadomość e-mail, w której opublikowane jest ogłoszenie lub promocja dotycząca naszych produktów lub usług, w Pani/Pana przeglądarce może zostać zainstalowany plik cookie, który służy nam później do wyświetlania Pani/Panu reklam związanych z wykonanym wyszukiwaniem oraz sprawowania kontroli nad naszymi reklamami, na przykład pod względem liczby ich odsłon, miejsca prezentacji, czasu wyświetlania itp.

http://www.google.com/intl/es/privacy.html
Sendinblue

Analityczne i śledzące pliki cookie: Służy do dodawania kodu śledzenia Sendinblue

https://www.sendinblue.com/gdpr/ https://www.sendinblue.com/security/
Jak dezaktywować lub usunąć pliki cookie?

Pliki cookie można zablokować lub usunąć te, które zostały zainstalowane na komputerze, korzystając z odpowiednich opcji konfiguracji posiadanej przeglądarki internetowej. W tej sekcji są podane instrukcje bezpiecznego dezaktywowania lub usuwania plików cookie w popularnych przeglądarkach:

 • Aby skonfigurować uprawnienia związane z zainstalowanymi plikami cookie w przeglądarce Google Chome, należy kliknąć to łącze

 • Aby skonfigurować uprawnienia związane z zainstalowanymi plikami cookie w przeglądarce Mozilla Firefox, należy kliknąć to łącze.

 • Aby skonfigurować uprawnienia związane z zainstalowanymi plikami cookie w przeglądarce Microsoft Internet Explorer, należy kliknąć to łącze.

 • Aby skonfigurować uprawnienia związane z zainstalowanymi plikami cookie w przeglądarce Safari, należy kliknąć to łącze.

Ochrona danych osobowych

Polityka Bezpieczeństwa Analyticalways S.L. to hiszpańska firma specjalizująca się w oprogramowaniu analitycznym dla sektora detalicznego. Głównym rozwiązaniem jest ROIvolution, wykorzystujące sztuczną inteligencję do pomocy detalicznych w zarządzaniu zapasami w sposób bardziej efektywny, a nasza misja polega na aktywnym pomaganiu naszym klientom prosperować, stosując innowacyjne techniki i najbardziej zaawansowane technologie informacyjne. Marzymy, innowujemy i przyjmujemy wyzwania. Podstawowe cele naszego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji to:

 

 • Ochrona aktywów informacyjnych zgodnie z ich wartością lub znaczeniem.
 • Zapewnienie poufności, dostępności i integralności informacji.
 • Dbałość o identyfikowane ryzyka w sposób rzetelny.
 • Zachowanie prywatności klientów, pracowników, dostawców i osób trzecich.
 • Zapewnienie zgodności z odpowiednimi wymogami, zwłaszcza prawem.
 • Ciągłe doskonalenie systemu bezpieczeństwa informacji.

 

Aby osiągnąć te ogólne cele, Zarząd podejmuje stanowczą decyzję o optymalizacji polityki bezpieczeństwa informacji na podstawie następujących czynników:

 

 • Zapobieganie ryzykom: Ustalenie niezbędnych wytycznych i środków w zakresie zapobiegania ryzykom z podstawowym celem ich eliminacji lub zmniejszenia.
 • Zaangażowanie w ochronę środowiska: Redukcja i zapobieganie wpływom środowiskowym generowanym przez nasze działania, produkty lub usługi.
 • Wymagania prawne: Zrozumienie wymagań prawnych i innych wymagań określonych przez naszych klientów jako zestaw minimalnych wymagań.
 • Dystrybucja: Promowanie poprawy bezpieczeństwa informacji.
 • Interesariusze: Wspólny udział wszystkich naszych interesariuszy w poprawie bezpieczeństwa informacji.
 • Szkolenie: Stałe szkolenie wszystkich naszych profesjonalistów w zakresie wiedzy technicznej i umiejętności, promowanie ich udziału i zaangażowania w tę politykę, poprawę systemu i bezpieczeństwo informacji.
 • Monitorowanie: Ustanowienie wskaźników na wszystkich poziomach umożliwiających podejmowanie decyzji opartych na dowodach.
 • Ciągłe doskonalenie: Ustanowienie i regularna ocena celów i założeń, które stanowią ramy dla ciągłego doskonalenia procesów i zrównoważonego rozwoju.
 • Analiza: Analiza i ocena odchyleń, które mogą wystąpić w kwestiach bezpieczeństwa informacji oraz ustanowienie niezbędnych działań naprawczych i możliwości poprawy.
 • Zintegrowany system: Współudział wszystkich grup w organizacji na wszystkich poziomach, świadomych wkładu w cele systemu i konsekwencji niezgodności.

 

Wszyscy pracownicy są zobowiązani do przestrzegania tej polityki, w związku z czym Zarząd zapewnia niezbędne środki i wystarczające zasoby do jej przestrzegania, oraz ponosi odpowiedzialność za jej komunikację i utrzymanie dostępną dla wszystkich zainteresowanych stron.

cookie image

Przeglądając naszą stronę internetową, akceptujesz naszą politykę plików cookie