ZARZĄDZANIE SPRZEDAWCAMI

Doskonałość w zarządzaniu celami

Pozwalamy łatwo zarządzać celami sprzedawców, a także sugerować im, w jaki sposób mogą je realizować.

ZAWSZE BLISKO SPRZEDAWCÓW

Zwiększamy wydajność pracy zespołu sprzedaży

Nasze rozwiązanie pozwala zarządzać zmianami w sklepach i rozdzielać cele na bardziej sprawiedliwych zasadach, uwzględniając harmonogramy, nieobecności i urlopy. Ponadto automatycznie oblicza prowizje sprzedawców ze wszystkimi zdefiniowanymi zmiennymi.

Zawiera asystenta, który oferuje zindywidualizowane porady dla sprzedawców, ucząc ich, jak skupić się na następnej sprzedaży i jak najlepiej ją wykorzystać.

Aumenta la productividad en la gestión de vendedores Retail de tus tiendas

Korzyści

  • Natychmiastowa poprawa rachunku przepływów pieniężnych przez pozbycie się nadmiernych zapasów.

  • Poprawa marży poprzez zwiększenie udziału sprzedaży za pełną cenę i uniknięcie konieczności rabatów.

  • Obniżenie kosztów logistyki

  • Radykalne zmniejszenie sprzedaży niezrealizowanej z powodu niedoboru zapasów.

  • Szybkość i prostota wdrożenia.

  • Stałe doradztwo naszych konsultantów.

GESTION DE VENDEDORES RETAIL OPTIMIZA LA PRODUCTIVIDAD DE TU EQUIPO

Funkcje

sales-01

Zarządzanie wskaźnikami ilościowymi i jakościowymi: BS, UPT, AV, CR i idealna struktura asortymentu

Najważniejsze wskaźniki zarządzania sprzedażą są prezentowane na pulpicie nawigacyjnym, aby można było zorientować się w bieżącej sytuacji i wyznaczać priorytety.

sales-02

Sprawiedliwy podział budżetu na sprzedawcę dla każdego sklepu

Umożliwia automatyczne dzielenie budżetu na poziomie sprzedawcy na podstawie przypisanych godzin, kategorii sprzedawcy i potencjału sprzedaży w danym okresie.

Establece objetivos de ventas en tu equipo de gestión de vendedores Retail

Różne cele zależnie od poziomu sprzedawcy

System umożliwia parametryzację poziomów sprzedawców na podstawie doświadczenia lub umiejętności i uwzględnienie ich w kalkulacji budżetu.

Calcula la eficiencia de gestión de vendedores Retail y asigna bonus y recompensas a tus empleados

Prowizje i premie oparte na osiągnięciach oraz kluczowych wskaźnikach wydajności

Narzędzie konfiguruje, przypisuje i oblicza prowizje sprzedawców. Taki system prowizji może opierać się na prowizjach za osiąganie zarówno celów ilościowych, jak i jakościowych opartych na kluczowych wskaźnikach wydajności. I mogą to być cele indywidualne lub grupowe.

Creación de informes automáticos para la gestión de vendedores Retail y medición de productividad

Tworzenie raportów dla dyrekcji działu handlowego

System generuje raporty ze statystycznymi prognozami sprzedaży na podstawie historycznych i bieżących trendów, które ułatwiają podejmowanie decyzji.

sales-06

Zarządzanie zmianami, urlopami i nieobecnościami

Zarządza kalendarzem pracy i pozwala na wprowadzanie nieobecności i urlopów pracowników, co ułatwia zarządzanie w sklepie, a także umożliwia określenie ich wpływu na cele handlowe.

sales-08

Analiza i pomiar wyników

Mamy wersję mobilną dla sprzedawców z polem monitorowania, w którym na bieżąco są wskazywane ich cele i wskaźniki, dostarczając im jasnych wskazówek ułatwiających zrealizowanie założeń.

sales-09

Sugestie dla zespołu handlowego od naszego Wirtualnego Coacha

Wszystkie sugestie naszego narzędzia pochodzą od naszego wirtualnego coacha, który tłumaczy najlepszą decyzję pod względem rekomendacji sprzedaży bilet po bilecie naszym sprzedawcom, aby zagwarantować, że spełnią oni oczekiwania biznesowe w najbardziej efektywny sposób.

Chcesz zobaczyć, jak możemy poprawić Twoje wyniki?